Sposoby montażu

Montaż standardowy

Montaż stolarki okiennej wiąże się z koniecznością optymalnego doboru rozwiązań i przeprowadzenia odpowiedniego nadzoru wykonania. Standardowy sposób montażu okien uwzględnia rektyfikację otworów okiennych, zamontowanie stolarki w sposób właściwy dla rozwiązania konstrukcji budynku i wykonanie warstwy termoizolacji z pianki montażowej.
Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy okno pasuje do otworu w ścianie i czy jest zachowany odpowiedni lub obwodowy (10-20 mm na każdą stronę ramy okiennej). Jako materiału montażowego najlepiej użyć kotew mocujących lub metalowych kołków rozporowych (tzw. dybli). Rozstaw między poszczególnymi elementami mocującymi nie powinien przekraczać 70 cm (okna PCV) lub 80 cm (okna drewniane i aluminiowe). Z kolei odległość od zgrzewów i słupów stałych powinna wynieść co najmniej 15 cm. Przy montażu dużego okna wymagane jest również zamocowanie dolnej części przeszklenia za pomocą kotwy montażowej. Po wyjęciu skrzydła, ościeżnicę należy dokładnie wypionować i wypoziomować. Ustawienie i unieruchomienie okna przed rozpoczęciem instalacji stolarki odbywa się za pomocą klinów (po zakończeniu montażu powinny zostać usunięte, aby nie utrudniały ruchów termicznych okna). Mierzymy długość przekątnych otworu i sprawdzamy głębokość usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany (różnica długości przekątnych nie może być większa niż 2 mm). Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, przystępujemy do montażu ościeżnicy w otworze. Montujemy skrzydło i weryfikujemy poprawność działania okna. Po upewnieniu się, że wszystkie elementy funkcjonują w sposób prawidłowy, możemy wykonać uszczelnienie okna pianką montażową. Na samym końcu usuwamy folię ochronną z profili okiennych i nadruki na szybach.

Sposoby montażu

Ciepły montaż w otworze okiennym

Ciepły montaż okna w warstwie muru odbywa się na zasadzie „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” oraz polega na oczyszczeniu otworów okiennych, zamontowaniu stolarki w sposób właściwy dla rozwiązania konstrukcji budynku, wykonaniu warstwy termoizolacyjnej z pianki montażowej i zabezpieczeniu dodatkową izolacją uszczelniającą przy użyciu paraizolacyjnych taśm okiennych.
Warstwa zewnętrzna, paroprzepuszczalna, chroni izolację przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych.
Warstwa środkowa pełni funkcję izolacji termicznej, ograniczając tym samym straty energii cieplnej. Ponadto przenosi obciążenia statyczne związane z mocowaniem stolarki okiennej.
Warstwa wewnętrzna, paroszczelna, ogranicza przepływ powietrza i dyfuzję, ponieważ jej podstawowym zadaniem jest skuteczne oddzielenie klimatu panującego wewnątrz domu od klimatu zewnętrznego. Dlatego przez szczeliny między oknem a murem nie może dostawać się ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia, ani nie może powstawać woda kondensacyjna w miejscu połączenia z murem.
Wykorzystanie akcesoriów montażowych renomowanych marek i należyte wykonanie usług montażu są gwarancją komfortu codziennego użytkowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów termoizolacyjnych.

Sposoby montażu

Ciepły montaż w warstwie ocieplenia

W ofercie naszej firmy dostępny jest również innowacyjny system mocowania okna w warstwie ocieplenia – Illbruck MOWO. Proponowany sposób montażu polega na mocowaniu stolarki i uszczelnieniu złącza okiennego, odpowiadając potrzebom budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Zastosowanie takiego rozwiązania wyklucza konieczność użycia pianki poliuretanowej, która w tradycyjnym złączu okiennym wymaga zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem UV. Innowacyjny system nie uwzględnia także wykorzystania specjalnych elementów do montażu (konsoli i wsporników). Profile instalacyjne systemu są pionowane i poziomowane podczas mocowania okna, co daje możliwość samodzielnego dokonania korekty podłoża montażowego, które zostało starannie wymurowane.
Co to oznacza dla Ciebie jako inwestora? Na pewno realne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych, jak również możliwość wcześniejszego zaadaptowania pomieszczenia przy takim rozwiązaniu. Dotychczas inwestor musiał uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wykonanie ocieplenia domu, aby mógł przejść do kolejnego kroku, jakim było uszczelnienie zamocowanego okna w warstwie ocieplenia. Nowoczesny system uszczelniania okien Illbruck MOWO pozwala na pełne zamknięcie otworu okiennego już po 24 godzinach i jednocześnie umożliwia wymianę okna bez uszkodzenia elewacji w późniejszym czasie.

– systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza okiennego w płaszczyźnie izolacji
– realne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych
– nośność 200 kg/mb (przyjęty wysoki współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji nośnej)
– szczelność od zacinającego deszczu do 1050 Pa
– doskonała izolacja akustyczna 43 dB
– hermetyczność 3 2/3 a < 0,1 [m /m*h*daPa]
– wytrzymałość na zerwanie 3000 Pa
– próba udarności w klasie 5
– wodoszczelność, odporność na pleśń, stabilność wymiarowa
– możliwość wcześniejszego zaadaptowania pomieszczenia
– możliwość wymiany stolarki okiennej bez uszkodzenia elewacji w późniejszym czasie
– odpowiada potrzebom budownictwa energooszczędnego, pasywnego i prawie zero-energetycznego
– nadzór nad projektem, 5 lat gwarancji